100 milyon liranın altı küçük borç oldu

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için 2018 yılında yönetmelikle yeniden yapılandırma düzenlemesi getirildi. Ancak düzenleme yeterli olmayınca finansal yeniden yapılandırma için 2019 yılında yasal düzenlemeye gidildi. Uygulama 25 milyon lira ve üzerindeki borçları büyük ölçekli yapılandırma, altındaki borçları da küçük ölçekli yapılandırma olarak yürütülüyordü. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), büyük ölçekli ve küçük ölçekli Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (FYYÇA) değişiklik yapıldığını bildirdi.

EK SÜRE TANINDI

TBB’den küçük ve büyük şirket yapılandırmaları için iki ayrı açıklama yapıldı. Büyük ölçekli şirketler için yapılan açıklamaya göre, küçük ölçekli uygulama ile başvuru tarihi itibarıyla alacaklı kuruluşlara olan anapara (nakit gayrinakit) borç toplamı 25 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. FYYÇA küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların büyük ölçekli kapsamına alınması öngörüldü. Fizibilite raporu hazırlanması sırasında gecikmeyi önlemek için mali durum tespitinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının lider bankanın gözetmesine ilişkin düzenleme getirildi. Salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınarak, 1 Mart 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki FYY başvuruları için ek süre (180 gün) ve ilave başvuru hakkı (60 gün) tanıyan geçici bir madde eklendi. Uygulama Süreci Prensiplerine FYYÇA’da öngörülen oylamaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için düzenlemede yetki verilen oylamaların lider banka oyu ile başlayarak maksimum 10 işgünü içerisinde tamamlanması yönünde ilave hükümler eklendi. Büyük ölçekli uygulama için FYYÇA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandı. Bu uygulama için Rekabet Kurumuna menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacak. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacak.

VADE SEÇENEĞİ

Tavanı (nakit gayrinakit) 100 milyon liraya yükseltilen küçük ölçekli uygulamada yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen, vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellendi. FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen, başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapıldı. Sınırın 100 milyon liraya çıkarılmasıyla birlikte vadelerde de değişikliğe gidildi. Önceki uygulamada 25 milyon liranın altındaki borçlarda en uzun vade 60 ay olabiliyor, azami 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebiliyordu. Sınırın 100 milyon lira olmasıyla birlikte aynı uygulama devam edecek. Bunun yanısıra 24 aya kadar yalnız faiz ödemeli dönem verilmesi halinde azami vade 84 ay, maksimum 6 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz döneme ilave olarak 18 aya kadar ya