’15-20 milyon kişi grip açısından riskte’

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Covid-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları” başlığıyla hazırlanan bülteni internet ortamında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

“TÜRKİYE’DE GRİP AÇISINDAN RİSKLİ NÜFUS 15-20 MİLYONUN ÜZERİNDE”

Eroğulları, Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl 2 milyon 300 bin grip aşısının alındığını,1 milyon 36 bin kişiye grip aşısı yapıldığını açıkladığını hatırlatarak, “Oysa Türkiye’de grip açısından riskli nüfus 15-20 milyonun üzerinde. Bu verilere karşın; maske, fiziksel mesafe ve hijyen gibi önlemlerin de etkisiyle; 2019-2020 grip sezonunda önceki grip sezonlarına göre ülkede daha az vaka kaydedildi. Bu yıl grip sezonuna girilirken Covid-19 önlemlerinin geçen sezondakine göre daha zayıf olması, grip aşısının önemini artırıyor”  dedi.

“TOPLUMUN AŞIYA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRILMALI”

TTB’nin geçen sene olduğu gibi bu sene de Sağlık Bakanlığına aşı tedariki ve aşılanmanın teşvik edilmesi yönünde çağrılar yaptığını hatırlatan Eroğulları, geçtiğimiz yıl yapılan hataların tekrarlanmaması, özellikle risk grubundakilerin aşılanması için şu önerileri kamuoyu ile paylaştı:

* Grip aşısı herkese parasız yapılmalı; kimse satın almak zorunda bırakılmamalı.

* Yeterli grip aşısı; aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde tedarik edilerek toplumun aşıya ulaşımı kolaylaştırılmalı.

* Grip aşısı ve grip hastalığı ile ilgili toplum bilgilendirilerek aşıya teşvik edilmeli.

* Grip sürveyansı daha kapsamlı yapılmalı, toplanan bilgiler haftalık aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmalı.

* Uygun sürveyans için eğitim, test imkanı gibi yeterli alt yapılar oluşturulmalı.