7326 sayılı yapılandırma kanunu nedir? Vergi borcu yapılandırma…

Vatandaşların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amacıyla çıkarılan 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile borçlar taksitler halinde ödenebiliyor. Aynı zamanda peşin ödemelerde de ekstra bir indirim uygulanıyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor, hangi borçları kapsıyor? İşte, ayrıntılar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma olarak da bilinen 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında olan yapılandırma başvuruları, 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.

YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma kanunu kapsamında olan borçların 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olması gerekiyor. Bununla birlikte,

İşsizlik sigortası primleri,Genel Sağlık Sigortası primleri,Sigorta primleri,İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler.

61459d4966a97caaedfbdd85

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta yoluyla internet üzerinden yapılabilecek. Bununla birlikte, dileyen vatandaşlar, şahsen ya da  posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,

İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.

Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGİM/SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

YAPILANDIRMADA TAKSİT İMKANI VAR MI?

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara, ikişer aylık periyotlarla, 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı sunuluyor. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlar, kanunda belirtilen vade farkını ödemek şartıyla 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. Böylelikle 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir kişi borcunu 36 ayda ödeyecektir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

6 eşit taksit için (1,09),9 eşit taksit için (1,135),12 eşit taksit için (1,18),18 eşit taksit için (1,27),

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı Kanuna göre borcunu yapılandırılan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir.

61459d3c66a97caaec164d00

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM VAR MI?

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının %90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nun, en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İdari para cezası, sigorta primi, işsizlik sigorta primi gibi yapılandırılan borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.