Cumhuriyet tarihinde bu hafta: Lozan Antlaşması imzalandı

LOZAN MUAHEDESİNİN İMZALANDIĞI GÜNÜN DEVRANI SENEVİSİ

24 TEMMUZ 1929

Gazi Hz. Diyorlar ki:

“Bu muahedename, Türk milleti aleyhine asırlardanberi hazırlanmış ve Sevr muahedenamesile ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir sui kastin inhidamını tabir eder bir vesikadır. Osmanlı evresine ilişkin tarihte emsali namesbuk bir siyasî zafer eseridir”

Leman gölüne nazır bu küçük İsviçre kasabası Türk tarihinde hem manen, hem de maddeten büyük bir mevki tutmuştur.

Çünkü Türkiye Lozan muahedesile yalnız İzmirde kazandığı muazzam zaferin sonucunu istihsal etmekle kalmadı, tıpkı vakitte kapitulâsyonlardan ve bütün kuyudattan azade olarak hür ve müstakil bir devlet olarak meydana çıktı.


SULHÜN YEDİNCİ SENEİ DEVRİYESİ

“LOZAN” MUAHEDESİNİN İMZALANDIĞI GÜN

24 TEMMUZ 1930

İsmet Paşanın Lozan muahedenamesini imzalayan çelik bileğinde, hür ve müstakil yaşamak için mucizeler yaratan Türk milletinin azim ve iradesi tecelli etmiştir.

Lozan’ da Gazi Mustafa Kemal murahaslarının imzaladığı gururlu muahedenamede ise, genç Türkiye, dünyanın en büyük devletlerile birebir hukuku  haiz bulunuyordu.

Sevr saltanat, Lozan ise cumhuriyettir.


BÜTÜN TÜRKİYE BÜYÜK TEZAHÜRATA HAZIRLANDI

ATATÜRK ÇANAKKALEYİ BİR KERE DAHA KURTARDI

20 TEMMUZ 1936

Atatürk Türkiyesinin bu parlak siyasi zaferi, barış yolile kazanıldığı için değeri daha büyüktür !

Türkün Boğazlar üzerindeki hükümranlığını, kayidsiz kuralsız kabul eden ve Türkiyeyi şark sulhunun en büyük âmili ve nâzımı vaziyetine sokan yeni Boğazlar mukavelenamesi, bu akşam Montröde imzalanıyor.


ATATÜRKE İTHAF 

21 TEMMUZ 1936

Cumhuriyet bugün Boğazlar bayramı münasebetile çıkardığı Çanakkale nüshasını Çanakkaleyi dört kere kurtarmış olan Ulu Lidere ithaf eylemeği ulusal bir borç bilir.

İSMET İNÖNÜNE

Savaşta ve barışta Atütürkün sağ eli! Muvaffakiyetle bağladığın Montrö konferansıile ikmali bahtiyarlığından ötürü, Cumhuriyet, seni de tek kalb haline gelmiş millet ismine kutluluyor.

BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ DÜN AKŞAM İMZALANDI

ATATÜRKÜN SÖZLERİ

Atatürk Montrö muahedesinin imzası dolayısile milletin gösterdiği büyük tezahür karşısında hissiyatını şu suretle izhar etmiştir:

– Milletin yüksek seciyesine, ordusunun bükülemez bazusuna ve uygar beşeriyetin aldatılamaz bonsansına dayanarak ve güvenerek kullanılan zekâ, lojik ve gücünün, bütün beşeriyetin muhtac olduğu sulh ve huzur bahşeden sonuçlar doğurabileceğinin bir kanıtı olan Montrö konferansı yapıtı gerçekten sevinmeğe ve sevindirmeğe bedel bir tarihi hadisedir.


TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA

20 TEMMUZ 1974

Uluslararası alanda yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermeyince Ecevit Hükümeti, Kıbrıs’taki istila hareketini durdurmak için çıkarma kararı aldı.

Çıkarma hareketinin başlamasından sonra Anadolu Ajansına bir açıklama yapan Başbakan Bülent Ecevit “Kıbrıs’tayız, dedi

Sisco ile temaslar sonuç vermedi, müdahale kararı alındı.

ABD, müdahalemizi önlemek istedi

Ecevit, Wilson’la Sisco’nun Kıbrıs’a askeri müdahale yapılmaması için ısrarlı teminat isteklerini kabul etmedi

Avrupa Kurulu Kıbrıs’ ta yasal idarenin misyona dönmesini istiyor, Sovyetler NATO’ yu suçladı.

Türk birlikleri, Kıbrıs uyuşmazlığının birinci patlak verdiği 1964 yılından beri yaptığı teşebbüslerin üçüncüsünde Kıbrıs’ a ayak basmış olmaktadır.

Jetlerimizin takviyesinde Kıbrıs’ın kuzey kıyılarına çıkartma gemileriyle birinci birliklerimiz ayak basarken, paraşütçü birliklerimiz de Kıbrıs’a indirilmiştir.


Özgün lisan ve yazım korunmuştur.