Ekonomide iyi haber! Sektörel güven endeksleri ağustosta arttı…

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Milliyet’in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde özellikle öncü veri olarak kabul edilen Sektörel Güven Endeksi rakamları artış göstermektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış güven endekslerine baktığımızda gerek hizmet sektöründe, gerek perakende- ticaret sektöründe gerekse inşaat sektöründe ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. Özellikle açılım ile birlikte inşaat sektörünün yüzde 7.1 oranında artış olduğunu aynı şekilde hizmetler sektöründe de yüzde 1.2 oranında artış olduğunu görmekteyiz.

‘100’ÜN ÜZERİNDE OLMASI İYİMSERLİĞİ GÖSTERİYOR’

Bu artışlardan sonra hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörünün 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiğini dolayısıyla 100 seviyesinden bu rakamların büyük olmasının mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliği gösterdiğini dolayısıyla yönün yukarı olduğunu görüyoruz.

100’ün üzerinde çıkan bu rakamlar sanayi üretimine dönük olarak ve özellikle de ekonomik büyümeye dönük olarak beklentileri yukarı taşımıştır. Mevsimsel etkiden arındırılmış olarak gelecek 3 aylık döneme ilişkin hem satış fiyatları beklentisinin hem de hizmetlere dönük talep artışının artıyor olması hizmet sektörüne dönük güvenin ekonomi açısından daha anlaşılabilir olmasına ve pandeminin etkilerinin bu sektör üzerindeki yansımasının hafiflediğine işaret etmektedir.

Aşılama süreci devam ettiği müddetçe önümüzdeki aylarda da bu trend yukarı yönde olmaya devam edecektir. Aynı şekilde dış talebe bağlı olarak Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin büyüme rakamlarının tekrardan yukarı yönlü olması, 2. Çeyrekte Almanya’nın 9.4 oranında güçlü bir büyüme gerçekleştirmesi gibi gelişmeler önümüzdeki dönemde Türkiye’nin de büyüme rakamlarının yukarı yönde olacağına ve hizmet sektöründeki normalleşme ile birlikte büyüme rakamlarının daha yukarı seviyelerde geleceğini göstermektedir.

KONUT SATIŞLARI ARTTI

Aynı şekilde perakende ticaret sektöründe de gelecek 3 aya ilişkin beklentilerin 110 seviyelerinin çok üzerinde olması bu sektörün de önümüzdeki 3 aya dönük beklentisinin olumlu olduğunu göstermektedir. Diğer yandan hizmet, perakende ve inşaat sektörüne dönük gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatı artışlarının beklenmesi enflasyon açısından negatif algı oluşturabilecek bir yapıyı da beraberinde getirmektedir.

Öte yandan özellikle yabancılardan gelen konut talebi artışları ve normalleşme ile birlikte gelen konut artışları talebindeki ivmelenme ağustos ayındaki inşaat sektöründeki beklentileri de yukarı seviyelere taşımıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114,8 iken, ağustosta yüzde 1,2 artarak 116,1’e çıktı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,3 yükselerek 113,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3’e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 0,6 artarak 110,3’e ulaştı. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 4,4 düşüşle 123,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi temmuzda 86,3 iken, ağustosta yüzde 7,1 artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 83 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 8,5 yükselişle 101,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ağustos ayında girişimlerin yüzde 52,6’sı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 47,4’ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” temmuzda yüzde 26,7 iken ağustosta yüzde 30,5, “talep yetersizliği” temmuz ayında yüzde 19,2 iken ağustosta yüzde 24,6 ve “diğer faktörler” temmuzda yüzde 22,8 iken ağustosta yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.