‘Hünernâme’ zamanı

 Sanatçı, ‘Hünernâme’nin kadim sanat geleneği içinde sanatçıların olgunluk çağında ürettiği toplu çalışmalara verilen isim olduğunu belirtti. Sergi, 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.