Memurun maaş dışında alacağı ücret de arttı

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen bu kazanımlarla ilgili bilgi paylaştı. Sendikaların talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve sağlanan kazanımlar şöyle: 

1.325 TL HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı 2.559,70 TL’ye yükseltildi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 liraya; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı. Nöbet tutan belletici öğretmenler yönünden aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate çıkarıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429.11 TL’ye çıkarıldı. Bu ödenek ağustos itibarıyla 409 liraydı.

İLAVE PARA VE TAZMİNAT

İtfaiye ve ARFF memurları genel idari hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilecek ve bu personele ilave 89.67 TL ödeme yapılacak. Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179 bin 347 TL tazminat ödenecek. Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırı 3.775,74 TL’ye yükseltildi. Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatlar ve özel hizmet tazminatları artırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulacak.

KİT’LERDE GÖREV YAPANLAR

KİT personeline lojman kirasından yüzde 15 indirim yapılacak. KİT’lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasına devam edilecek. KİT’lerdeki başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 448.36 TL ilave zam yapılacak. KİT’lerdeki başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin yardımcılarına, bölge müdür yardımcılarına ve şube/kısım müdürlerinin maaşlarına 179.34 TL ilave zam verilecek. KİT’lerdeki teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 215.21 TL ilave zam var. KİT’lerde görev yapan bazı personel ile teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara çalıştıkları her gün için 53.80 TL ilave ücret ödenecek. Sivil savunma uzmanı maaşlarına 89.67 TL ilave zam yapılacak.

188 TL ÇOCUK YARDIMI

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda gerekli çalışmalar başlatılacak. Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215.21 TL ilave zam yapılacak. Engelli çocuğu olan memura 188.78 TL çocuk yardımı ödenecek. Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51.91 TL ödeme yapılacak. Şef kadrolarında bulunan personele 179.34 TL ilave zam var. Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143.47 TL ilave zam yapılacak. Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına 89.67 TL ilave zam yapılması sağlandı.

HER GÜN İÇİN 53.80 TL

Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53.80 TL fazla ödeme yapılması sağlandı. Vaizlerin din hizmetleri tazminat oranlarında artış yapıldı. Sözleşmeli personel sürekli görev yolluğu hakkından faydalandırılacak. Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53.80 TL fazla ödeme yapılacak. Geçici personelken sözleşmeli statüye geçen personele 179.34 TL ilave ödeme verilecek.