Paris İklim Anlaşması Nedir, Paris Anlaşması Neyi…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarından sonra Paris Anlaşması merak konusu oldu. Peki, Paris Anlaşması üyeleri kimler? Paris Anlaşması’nın amaçları nelerdir?

Akşam Gazetesi’nin yapmış olduğu habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması’nın ekim ayı içerisinde Meclis’e getirileceği ve TBMM’nin onayına sunulacağı ifade edildi. Bunun neticesinde Paris İklim Anlaşması merak konusu olmuş durumda. Paris İklim Anlaşması, en temel amacı küresel ısınmayı engellemek olan anlaşmadır. Bu uğurda sera emisyonunu engellemek noktasında çalışmalar yürüten anlaşma üyesi ülkeler sera gazı salınımını Sanayi Devrimi öncesine getirmeyi ilke edinmiştir. Ancak teknolojinin ve sanayinin hızla geliştiği bir zamanda bu hedefi tutturmak bir hayli zor görünüyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Paris İklim Anlaşması, sera gazını azaltmayı amaçlayan bir anlaşmadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 22 Nisan 2016’da imzalanmıştır. 196 ülkenin imzasını taşıyan Paris İklim Anlaşması 4 Kasım 2016 yılından itibaren yürürlüktedir.

PARİS İKLİM ANLAŞMASININ AMAÇLARI NELERDİR?

Paris İklim Anlaşması, iyimser tahminlerle birtakım iklim sorunlarına çözüm bulmayı amaçlar. Bu kapsamda belli başlı amaçları şu şekildedir;

– Küresel sıcaklık artışına paralel olarak artan dünya yüzey ısısını Sanayi Devrimi öncesi dönemin ısı seviyesine getirmek.

– Küresel çaptaki sera gazı salınımının azaltılması.

– Sera gazını azaltmak amacıyla devletlerin her türlü imkânı seferber etmesine destek olmak.

– Küresel ısınmanın etkilerini minimal düzeye indirmeyi amaçlayan Paris İklim Anlaşması’ndan çıkmak karşısında ülkelere herhangi bir yaptırımda bulunulmuyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINI HANGİ DEVLETLER FONLUYOR?

195 ülkenin imzaladığı ve uymayı taahhüt ettiği Paris İklim Anlaşması, bu kapsamda dünyanın en etkili iklim hareketi olarak görülüyor.

Paris İklim Anlaşması’nı anlaşmaya dahil olan her ülke fonluyor ve fonlama ile biriken para, ülkelerin emisyon salınımı ile mücadelesinde kullanılıyor. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere destek veriyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI ÜYELERİ KİM?

Anlaşmanın 196 ülke tarafından imzalanmış olması bu anlaşmayı dünya çapında en çok kabul gören anlaşma olarak öne çıkarıyor. Çin, Hindistan, Meksika, Güney Kore, Türkiye, Fransa gibi ülkeler üye ülkeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE PARİS İKLİM ANLAŞMASINI ÖNEMSİYOR MU?

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, düşük karbonlu ekonomiye küresel düzeyde geçilmesi hususu Türkiye için de büyük önem teşkil ediyor. Bu nedenle Türkiye, iklim değişikliği ile mücadeleyi sadece bir çevre sorunu olarak görmüyor. Türkiye’nin bakış açısına göre bu anlaşma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin izleyeceği büyüme stratejilerini, enerji politikalarını, sağlık ve tarımla ilgili programlarını, su kaynaklarının kullanımını, gıda güvenliğini, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini doğrudan etkileyecek. Böylece gelecek nesillere sürdürülebilir ve temiz bir dünya bırakılacak.