TTB: Toplumun ölümleri kanıksaması isteniyor

TTB: Toplumun ölümleri kanıksaması isteniyor

TTB’nin “Pandemide Sağlık Çalışanlarının Ölümleri” konulu 18. Pandemi Bültenini TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya açıkladı. Covid-19 pandemisinden en fazla etkilenen meslek gruplarının başında sağlık çalışanlarının geldiğini belirten Yerlikaya, ilk sağlık çalışanı ölümünün görüldüğü... Read more