Yüz görümlüğüne vergi muafiyeti

Buna göre, veraset yoluyla intikal eden tablo, kılıç, madalya ile geleneklere bağlı olarak verilen hediyeler miras vergisinden muaf olacak. Veraset yoluyla intikal eden malların, çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 334 bin 534 TL’si, eşin tek başına mirasçı olması halinde 669 bin 479 TL’si, örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüz görümlüğü, sadakalar, yarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından alınan verginin 7 bin 703 TL’si vergiden istisna tutulacak.

AYLIKLAR DA İSTİSNA

Veraset ve intikal vergisinden istisna olan diğer bazı gelirler şöyle:

Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar. Dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri. Hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler. Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.