“Türkiye’de hekimlerin ölüm ve intiharları artıyor”

Hekimlerin sağlığını ve yaşam hakkını korumak için acil önlemler alınması çağrısı yapan 40 sağlık meslek örgütü, yayınladıkları ortak bildiride, “Tüm dünyada intihar oranları düşerken Türkiye’de hekimlerin intihar ile ölümlerinin artıyor oluşu hekim meslek grubunun yaşadığı mesleki ve ruhsal yük açısından tüm sağlık ve kamu otoritelerine bir sorumluluk yüklemektedir” ifadelerine yer verdi.

Son zamanlarda alınan doktor vefat ve intihar haberlerinin, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı zorlu koşulların ve sorunların varlığını gösterdiğini belirten oda, kurum ve derneklerden oluşan 40 sağlık meslek örgütü, tüm dünyada intihar oranları düşerken Türkiye’de hekimlerde intihar ile ölümlerin artmasına dikkat çekti.

Yaşanan vefat artışlarının hekim meslek grubunun yaşadığı mesleki ve ruhsal yük açısından tüm sağlık ve kamu otoritelerine bir sorumluluk yüklediği belirtilen ortak açıklamada, haberlere yansıyandan çok daha fazla sayıda sağlık çalışanının, ruhsal açıdan koruyucu olmayan koşulların etkisi ile ruhsal zorluk yaşadığına dikkat çekildi.

“İŞ YÜKÜ İNSANİ VE TIBBİ GEREKLERE GÖRE PLANLANMALI”

Sağlık meslek örgütlenmelerinin açıklamasında hızla atılması gereken adımlar ve koruyucu tedbirler şöyle sıralandı:

* Ruhsal yük oluşturan çevresel sorunların ve sağlıkta şiddet önlenmeli.
* Meslek ortamında ruhsal zorluğa neden olacak olası zorluklar azaltılmalı, iş yükü insani ve tıbbi gerçeklere göre planlanmalı.
* Liyakat temelli idari yapılanma oluşturularak hekimlerin emek ve motivasyon kaybı yaşamaları engellenmeli.
* Sosyal destek ve temasın artırılması için mesleğin gerektirdiğinden fazla iş yükünün azaltılarak sosyal etkileşim ve iletişim olanaklarının bulunduğu, kendilerine zaman ayırabildikleri bir çalışma ortamı yaratılmalı.
* Emeklerinin ve mesleki sorumluluklarının karşılığını alabildikleri, izin alırken çekinmeyecekleri, gelecek ve geçinme kaygısı yaşamayacakları güvenceli, düzenli, emekliliğe yansıyan sabit bir maaş sistemi sağlanmalı,
* Sağlık kuruluşlarında hekim ile dost ve meslektaşlık dayanışmasında olan, ruhsal zorluk yaşayan meslektaşını koruyan idareciler görev yapmalı,
* Mesleğe bağlı ruhsal sorunların meslek riski ve hastalığı görülerek çalışanların tedavi ya da yıpranma hakları tanımlanmalı.,
* Ruhsal destek hakkı ve ruhsal destek alabilecekleri bir zaman dilimi hekimlere tanınmalı.
* Çalışan ruh sağlığı için önleyici ve koruyucu ilkelere uygun ulusal çapta bir eylem planı oluşturulmalı, bu amaçla başta Türk Tabipleri Birliği  olmak üzere sendika ve hekim meslek derneklerinden görüş alınmalı.
* Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri olarak yaşanan sorunların öncelikli olarak kurumların ve sağlık otoritesinin yükümlülüğü olduğunu vurgulamak, yetkililerin bu konuyu öncelikli bir ödev olarak ele almaları gerektiğini belirtmek istiyoruz.  Hekimlik mesleğinin onuru, emeğimizin hakkı, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için; yaşamak ve yaşatmak için mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx